لزوم انجام معاینات و آزمایشات دوره ای

چکیده: 

بخش مهمی از زندگی انسان ها صرف کار و تلاش می شود. در زندگی امروزه کارگران شغل های زیادی وجود دارند که روش انجام کار، محیط، مواد و ابزارکار مورد استفاده در آنها می تواند سلامت و حیات کارگران را به خطر بیندازد

تاریخ درج خبر:98/05/07

 بسیاری از  حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی ، با رعایت بهداشت حرفه ای قابل پیشگیری و کنترل می باشند . آگاهی کارفرمایان و کارکنان مشاغل مختلف نقش مهمی در پیشگیری موثر از حوادث و بیماریهای شغلی دارد یکی از برنامه های گروه HSE که تاثیر بسزایی در پیشگیری ، کنترل و درمان بیماریهای شغلی دارد، معاینات شغلی  می باشد.

یکی از شناخته شده‌ترین و رایج ترین انواع معاینات شغلی، معاینات دوره ای می‌باشد. این نوع معاینات که نوعی از پیشگیری ثانویه است، با فواصل زمانی معین ( اغلب یکساله ) انجام می‌شوند. انجام دوره ای این معاینات به منظور تامین دو هدف انجام می شود.

در گام نخست شناسایی اولیه و زود هنگام شاغلین مشکوک به بیماری‌های ناشی از کار در مراحل اولیه وقابل درمان و سپس پایش سازگاری شرایط بدنی و سلامت فرد با وظیفه شغلی که متعهد به انجام آن است.

شناسایی زود هنگام بیماری‌های شغلی از این جهت اهمیت دارد که اغلب بیماری‌های ناشی از کار هر چه سریع تر و زودتر شناسایی شوند می‌توان با انجام اقدامات درمانی وپیشگیرانه مناسب از پیشرفت آنها به مراحل شدید و غیر قابل درمان ممانعت کرده و از ایجاد ناتوانی دائمی‌کارگر جلوگیری کرد که این مسأله در نهایت هم به نفع کارگر، هم به نفع کارفرما و هم به نفع سلامت جامعه خواهد بود. به همین دلیل است که انجام معاینات دوره‌ای به عنوان یک اصل قانونی در ماده ۹۲ قانون کار و ماده ۸۸ قانون تامین اجتماعی ذکر شده و کارفرمایان موظف به فراهم نمودن تمهیدات لازم برای انجام این معاینات در کارگران می‌باشند. معاینات دوره‌ای ماهیتاً معاینات غربالگری بوده و به همین دلیل یک ویژگی عمده دارند:
نتایج نهایی معاینات دوره‌ای هرگز تشخیص نهایی و قطعی بیماری‌های ناشی از کار را مشخص نمی‌کنند و فقط می‌توانند شک به وجود احتمالی بیماری‌های شغلی را تقویت کنند.
در واقع برونداد اصلی معاینات دوره‌ای، مشخص شدن و شناسایی شاغلین مشکوک به بیماری‌های شغلی هست.

افزودن نظر جدید

13 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.