قطعات ساخت داخل

تصویر نام قطعه / تجهیز مشخصات فنی ( به طور مثال توان (kw)، دبی (m³/h) ، هد(m)، ابعاد (mm و ...) نوع نیروگاه نوع واحد ( به طور مثال F۵،F۹۴.۲، MHI و...) سازنده قطعه / تجهیز تعداد نصب شده قطعه/تجهیز در هر واحد (عدد) سال ساخت قطعه / تجهیز محل نصب در نیروگاه
گیربکس سیستم IGV نیروگاه سیکل ترکیبی واحد های گازی V94.2 چرخ دنده سازان طوس 1 1399 کمپرسور واحد های گازیV94.2
مکانیکال سیل CEP Q:860M3/H H:208M نیروگاه سیکل ترکیبی توربین بخار مبنا پدیده اداک 1 1399 سیستم خنک کن اصلی واحد های بخارACC
ساخت چرخ دنده های گیربکس ACC نیروگاه سیکل ترکیبی توربین بخار چرخ دنده سازان طوس 1 1399 سیستم خنک کن اصلی واحد های بخارACC
ساخت دستگاه تست شیر برقی های سیستم پالس جت نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق کرمان 1 1398 استفاده شده در واحد تعمیرات مکانیک نیروگاه
پروانه خنک کاری الکتروموتور پمپ های کولینگ 55KW نیروگاه سیکل ترکیبی واحد های گازی V94.2 شرکت قطعه کاوش پژوه اسیا 2 1398 سیستم خنک کن کمکی واحد های گازی V94.2
CHEK VALVEپمپهای سود واسید نیروگاه سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق کرمان 5 1398 واحد شیمی نیروگاه
براکت ابتدا وانتهای پمپ روغن روانکاری 41.5KW واحد گازی v94.2 شرکت قطعه کاوش پویا 4 1398 سیستم روغن روانکاری توربین های گازی v94.2
براکت ابتدا وانتهای فن های کولینگ واحد گازی 37KW نیروگاه سیکل ترکیبی واحد گازی v94.2 شرکت قطعه کاوش پویا 10 1398 سیستم خنک کن کمکی واحد های گازی V94.2
لاین بیرینگ پمپ های روانکاری Q:140m3/h H:4bar نیروگاه سیکل ترکیبی واحد گازی v94.2 شرکت مدیریت تولید برق کرمان 2 1398 سیستم روغن روانکاری توربین های گازی v94.2
Spry cyilnder نیروگاه سیکل ترکیبی HRSG ره پویان انرژی کویر 2 1397 کنترل ولو دی سوپرهیتر HRSG

صفحات