تعميرات اساسي 100 هزار ساعت LTE ، upgrading و نيمه سنگين در نيروگاه كرمان انجام شد.

تاریخ درج خبر: 
یکشنبه, March 9, 2014
چکیده: 

صنعت برق و تولید مطمئن و پایدار انرژی الكتريكي برای هر کشوری از اهمیت ويژ ه اي برخوردار است و در اين خصوص انجام فرایند نگهداری و تعمیرات منابع تولید برق به صورت منظم و با برنامه ریزی دقیق ضروری مي باشد.

اين نيروگاه با در نظر گرفتن اهمیت تأمين  انرژي الكتريكي  و با هدف تولید بهینه و پایداري شبكه در فصل تابستان ، تعمیرات تعدادی از واحد های گازي  خود  را در دوره کم بار سال 91 آغاز نمود. این تعمیرات که براساس بازیدید های دوره اي  و تحلیل نتایج حاصل از این بازدیدها و بررسی عملکرد گذشته واحد ها برنامه ریزی  و اجرا گردید شامل دو نوع تعمیرات( LTE(Life Time Extension و تعميرات پيشگيرانه تحت عنوان تعمیرات نیمه سنگین مي شود كه به نحو مطلوبي به انجام رسيدند.

تعمیرات LTE که بروی دو واحد انجام گردید شامل بازرسی، آنالیز، بازسازی و جایگزینی قطعات است که در پایان چرخه ي عمر طراحی توربین و با هدف افزایش قابلیت اطمینان و عمل کرد بهینه ي واحد تولید برق انجام گرديد.
این تعمیرات که در هر يكصد هزار  ساعت کارکرد واحد بایستی اجرا گردد دامنه ي وسیعی از قطعات را شامل می شود که از می توان به اجزا توربین، ژنراتور ، تجهیزات جانبی مکانیک  (مثل سیستم خنکاری، روانکاری و ...)، تجهزات کنترل دقیق ( مثل سنسورها، سیستم های حفاظتی و...) و تجهیزات الکترونیکی( مثل انواع ترانس ها و...) اشاره نمود.    

همزمان با انجام تعمیرات LTE این دو واحد، از آن جايي كه بنا به توصيه ي سازنده ، عمر تعدادي از قطعات پايان يافته بود و مي بايست تعويض گردند. در اين مقطع با به كار بردن فرآيند ارتقاء قطعات تعويضي با  نمونه ي ارتقاء يافته تعويض شدند كه در نتيجه توان توليد 10 مگاوات افزايش يافت. 

بر اساس اين گزارش دسته ي دیگر تعمیرات انجام شده در نیروگاه کرمان، تعمیرات پیش گیرانه ي نیمه سنگین است. این تعمیرات که بر روی دو واحد دیگر از توربین های نیروگاه انجام شد  شامل فعالیت هایی است که منجر به بازسازی و یا تعویض قطعاتی از توربین گرديد. ( معمولاً قطعات مسیر داغ) با توجه به اين كه  قطعات مذكور  در اثر کارکرد واحد فرسوده شده بودند و امکان استفاده از واحد تا پایان چرخه ي عمر ، انجام تعمیرات LTE را  با خطر توقف نا خواسته ي واحد و افزایش هزینه های راه اندازی مجدد همراه می ساخت اين تعميرات پيش گيرانه نيز به نحو مطلوبي پايان يافت .