كسب مقام قهرماني تيم فوتسال نيروگاه كرمان در مسابقات صنعت آب و برق استان

تاریخ درج خبر: 
یکشنبه, March 9, 2014
چکیده: 

مسابقات فوتسال صنعت آب و برق استان كرمان با حضور 8 تيم در سالن مجموعه ي فرهنگي ورزشي برق منطقه اي و به ميزباني نيروگاه كرمان در تير ماه جاري برگزار شد و تيم شركت مديريت توليد برق كرمان با غلبه بر رقباي خود با نتجه ي 4 بر 1 از سدّ تيم شركت آبفاي شهري گذشت و به مقام قهرماني اين دوره از مسابقات دست يافت.

 اعضاء تيم: محمد علي سعيد-  مصطفي سالاري احد شجاعي- هادي نظري- امير شفيعي- جواد سلطاني- حسين رستمي- مهدي سلاجقه - محمد بوستان- سلمان كمالي فرد
سرپرست: علي بوستان - سرمربي:حميد حاج اسماعيل زاده