بزرگترین نیروگاه تولید برق حرارتی جنوب شرق کشور در کرمان، تعمیرات دوره ای خود را آغاز کرده تا در تابستان ،قطعی برق نباشد.

واحد چهار گازی نيروگاه شهيدسلیمانی به ظرفيت ۱۵۹ مگاوات پس از انجام بازدید چهار هزار ساعت کارکرد به شبکه سراسری برق کشور بازگشت.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق کرمان گفت: نیروگاه شهید سلیمانی در هفت ‌ماهه امسال بالغ بر ۶ میلیارد و ۶۸۱ کیلووات ساعت انرژی تولید کرده... ادامه

میزان تولید برق نیروگاه شهید سلیمانی در مهرماه امسال به بیش از 978 میلیون کیلووات ساعت رسیده است.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق کرمان، گفت: تمامی تأسیسات، تجهیزات و ساختمان‌های نیروگاه‌های شهید سلیمانی و زرند در صحت کامل هستند.

واحد چهار گازی نیروگاه شهید سلیمانی به منظور بازدید چهار هزار ساعته از مدار تولید خارج شد.

صفحات